Mössa

Deltagarmössa och Finishermössa

Alla som slutför sina 5 varv i 75km klassen får en Finishermössa med speciell text på.
Övriga har möjlighet att köpa en mössa för 160kr.

Det finns två mössor med lite olika tryck men samma typ i övrigt. De är tunna och behagliga.
One size fits all.

Om du vill ha en mössa så Svischar du 160krtill följande nummer 072 050 31 fyrtiofem.
Mottagaren är P Carlsson.

Var noga med att ange vilken mössa, namn och adress i meddelandet samt ange om du vill ha den blåa eller svarta mössan.